Μπουκαδούρα
· Εμφανίζεται κατά τη διάρκεια θερμών ημερών, κατά συνέπεια το καλοκαίρι και λιγότερο την
άνοιξη
· ‘Άνεμος νότιο-νοτιοανατολικός μέτριος 4-5Β
· Ακολουθεί η έντασή του την ημερήσια διακύμανση της θερμοκρασίας. Δηλαδή εμφανίζεται γύρω
στις 12 μμ και ενισχυμένος φθάνει τα 5Β την ώρα της μέγιστης θερμοκρασίας στις 5 μμ. Παύει λίγο
πριν νυχτώσει
· Οφείλεται όπως όλες οι αύρες στη διαφορά θερμοκρασίας ξηράς-θάλασσας.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΥΡΑΣ-ΜΠΟΥΚΑΔΟΥΡΑΣ

Η θαλάσσια αύρα, αλλιώς μπουκαδούρα δημιουργείται το καλοκαίρι στις ακτές, με αίθριο
καιρό, και οφείλεται στην διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ θαλάσσιου νερού και της παρακείμενης
ξηράς. Την ημέρα η ηλιακή ακτινοβολία θερμαίνει στεριά και θάλασσα. Η θάλασσα όμως έχοντας
μεγαλύτερη θερμοχωρητικότητα θερμαίνεται τόσο με πιο αργούς ρυθμούς όσο και λιγότερο. Κατά
συνέπεια η στεριά παρουσιάζει μεγαλύτερη θερμοκρασία από τη θάλασσα. Ως αποτέλεσμα ο
υπερκείμενος αέρας της στεριάς θερμαίνεται και ως ελαφρύτερος ανέρχεται και δημιουργώντας
κατά κάποιο τρόπο ένα κενό (ουσιαστικά συντελείται διαφορά πίεσης). Αυτό το κενό καλύπτεται
από τον ψυχρότερο θαλάσσιο αέρα. Έτσι δημιουργείται ένα ρεύμα από τη θάλασσα προς τη
στεριά. Το κενό που δημιουργήθηκε πάνω από τη θάλασσα καλύπτεται από ρεύμα αέρα που
κατέρχεται από ανώτερο ύψος και ταυτίζεται με την αέρια μάζα που είχε ανέλθει προηγουμένως
κατά τη θέρμανσή της κοντά στη στεριά. Έτσι δημιουργείται μία κυκλοφορία που σε εμάς γίνεται
αισθητή την ημέρα ως άνεμος 4Β περίπου με διεύθυνση από τη θάλασσα προς τη στεριά ο οποίος
φυσάει μέχρι και 5 περίπου μίλια ανοιχτά της ακτής

Την νύχτα δημιουργείται η αντίθετη κυκλοφορία, αλλά με μικρότερη ένταση ανέμου 2-3Β και
λέγεται απόγειος αύρα. Αυτό συμβαίνει γιατί τη νύχτα η στεριά αποβάλλει την θερμότητα που πήρε
κατά τη διάρκεια της ημέρας πιο γρήγορα από τη θάλασσα με αποτέλεσμα η επιφάνεια της στεριάς
να αποκτήσει θερμοκρασία χαμηλότερη από αυτή της θάλασσας. Έτσι τώρα η θάλασσα θερμαίνει
τον υπερκείμενο αέρα της και δημιουργεί την κυκλοφορία. Η μόνη διαφορά εδώ είναι ότι η
θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ θάλασσας και ξηράς είναι μικρότερη και επομένως και η
κυκλοφορία γίνεται ασθενέστερη. Συνεπώς, ο άνεμος που δημιουργείται θα είναι και αυτός
ασθενέστερος. Η απόγεια αύρα παύει με την ανατολή του ηλίου!